POVRAT – ZAMJENA, RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u roku od 15 dana (od datuma kada je upućena odluka o jednostranom raskidu ugovora)  bez navođenja razloga ako naručeni proizvod ne odgovara. Kada Kupac vraća robu ima dvije mogućnosti: zamjenu za neki drugi proizvod ili povrat uplaćenog iznosa (jednostrani raskid ugovora)

ZAMJENA
Kupac može zamijeniti proizvod u roku 15 dana (od datuma kada je upućena odluka o jednostranom raskidu ugovora) bez navođenja razloga za bilo koji drugi proizvod iste, manje ili veće cijene. Kada je cijena zamjenskog proizvoda manja preplaćeni iznosa vraća se Kupcu na onaj način na koji je Kupac izvršio plaćanje, a kada je cijena zamjenskog proizvoda veća Kupac i Prodavatelj će se dogovoriti oko načina na koji Kupac želi izvršiti doplatu.Kada Prodavatelj zaprimi proizvod koji Kupac vraća, a Kupac želi zamjenski proizvod, Prodavatelj mu ga je dužan isporučiti u roku od 3-10 radnih dana od dana kad je zaprimio povrat.
Prilikom povrata potrebno je proizvod vratiti u originalnoj ambalaži s deklaracijom i neoštećen na adresu HORFAM d.o.o. iz kojega je proizvod bio poslan. Kupac je odgovoran za umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda a koje je rezultat njegova korištenja i rukovanja. Kupca je dužan povrat proizvoda izvršiti o vlastitom trošku.
Kupac može Prodavatelja obavijestiti o namjeri zamjene putem telefona 01/6551-197 ili e-mailom:  info@lumidat.com
Prilikom zamjene potrebno je popuniti i poslati obrazac o zamjeni koji se prilaže u kutiju prilikom vraćanja te u prilogu e-maila. Obrazac se može preuzeti OVDJE.

RASKID UGOVORA
Kupac također može bez navođenja razloga u roku od 15 dana (od datuma kada je roba koja je predmet ugovora predana u posjed) vratiti proizvod i tražiti povrat uplaćenog iznosa, tj. jednostrano raskinuti ugovor.Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora mora o svojoj odluci obavijestiti Prodavatelja prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan na stranicama NARODNIH NOVINA ili ga skinite OVDJE.. ..Kupac proizvod vraća bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je uputio odluku Prodavatelju o jednostranom raskidu ugovora.Prodavatelj će povrat novaca izvršiti nakon što zaprimi povrat proizvoda ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je proizvod poslan Prodavatelju. Povrat uplaćenog iznosa vrši se  na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko Kupac želi može se obratiti u HORFAM d.o.o., info broj ili mail adresu  shop.horfam @horfam.hr  radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane HORFAM d.o.o.Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.  Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, Kupcu dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom. Prodavatelj i Kupac će se izravno i suglasno dogovoriti o svim pitanjima, a ukoliko Kupac nije zadovoljan ishodom može podnijeti privatnu tužbu.REKLAMACIJE

REKLAMACIJE
Kupac ima pravo na reklamaciju ako mu je isporučena roba koja kvalitetom i kvantitetom ne odgovara naručenoj robi.
Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: shop.horfam@horfam.hr  ili na adresu HORFAM d.o.o., Velikopoljska 31, 10010 Zagreb Web shop. Kupac ima pravo na reklamaciju u roku 5 dana od datuma zaprimanja narudžbe.Reklamacija na kvantitetu prihvaća se samo ukoliko je reklamirani proizvod originalno zapakiran.
Prije slanja proizvoda na reklamaciju, potrebno je napisati pismeno obrazloženje o razlogu reklamacija.U slučaju opravdane reklamacije Kupac vraća proizvod Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj je dužan vratiti Kupcu uplaćeni predujam uvećan za zakonske zatezne kamate, računajući od dana primitka predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od 7 dana od dana raskida ugovora. Kada Prodavatelj zaprimi proizvod, slijedi postupak kontrole kvalitete kako bi se utvrdilo o kakvom je oštećenju riječ i da li je mogući popravak.
Rok za rješavanje reklamacija je 15 radnih dana od zaprimanja proizvoda na reklamaciju.Prodavatelj nije odgovoran za mehanička oštećenja na ambalaži nastala prilikom manipulacije u isporuci.

Odaberite polja za prikaz. Drugi će biti skriveni. Povucite i ispustite da promijenite redoslijed.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Kliknite izvana da biste sakrili traku za usporedbu
Usporedi
Usporedi ×
Usporedimo! Nastavite s kupnjom